Social Icons

pirmdiena, 2012. gada 10. septembris

Šai rudenī ar mīlestību

Kā viss aizsākās?
Ģimenes kalpošanas nodaļas komanda vairākas reizes gadā pulcējas, lai izvērtētu notikušo, plānotu tālākos darbus un pasākumus, kā arī lai rūpīgi pārskatītu savas kalpošanas mērķus, uzdevumus un vīziju. Ieguldītais laiks un enerģija nes līdzi Dieva svētības, jo arvien plašākas kļūst darbības loka robežas un iespējas. 
Šī gada janvārī, atsaucoties Adventistu baznīcas ĢK iniciatīvai par evaņģlizāciju lielajās pilsētās, uzrakstījām projektu par iespējām četrās Latvijas lielākajās pilsētās uzrunāt cilvēkus mīlestības valodās. Šī ierosme guva apstiprinājumu un tika izveidots darbības plāns, kuru piedāvājam ikvienam, kam ģimene ir vērtība un laulība ir svētums. 
Lai saglabātu ilgtspējīgu, ilglaicīgu, abpusēju un dāsnu mīlestību pāra savstarpējās attiecībās, ir ieteicams zināt dažas pārbaudītas prasmes un tās pielietot ikdienā. Pasākums pāriem ir vienas dienas iespēja ikvienam pārim aizsākt vai atsākt runāt sava tuvākā cilvēka mīlestības valodā, veltot viens otram nedalītu uzmanību. Šīs dienas mērķis ir laulības bagātināšana, uzdāvinot kopīgu kvalitatīvu laiku, kas ir ilgtermiņa vērtība un mīlošs pieskāriens divu cilvēku attiecībām. 

Uzmanību – tieši Tev un Tavam mīļajam cilvēkam!

Jau šajā rudenī  gaidāms nepieredzēts aizraujošs notikums –
pasākums pāriem „Runāsim mīlestības valodās!”

Pāru pasākuma plānotie laiki un vietas:
Daugavpils, 30. septembris (koordinatori Irina un Dainis Rudzīši; kontaktinformācija: dainis@baznica.lv, irirud@gmail.com)
Liepāja, 20. oktobris (koordinatori Dagnija un Ivo Roderti; kontaktinformācija: d.roderte@gmail.com, i.roderts@gmail.com)
Jelgava, 11. novembris (koordinatori Gita un Dzintars Vaivodi; kontaktinformācija: gitavaivode@inbox.lv, vaivodsdzintars@inbox.lv)

Pasākumus pāriem organizē Adventistu Draudžu savienības Ģimenes kalpošanas nodaļa.
Pasākumus vada Valda un Viesturs Reķi, Sanita un Māris Pavāri,
Dagnija un Ivo Roderti, Gita un Dzintars Vaivodi.
Pasākumus atbalsta SDA Latvijas Draudžu savienība, Transeiropas divīzija, Ģenerālkonference.


Mīļie lasītāji, ja arī Jums sirdī ir aicinājums pievienoties kādām no šiem pasākumiem personīgi, tad Jums jākontaktējas ar kādu no norādītajiem koordinātoriem, lai uzzinātu detalizētu informāciju. Visi laipni aicināti, iepriekš piesakoties, jo ir noteikts vietu skaits, taču, ja esat Adventistu draudzei piederošs, tad pasākumā varat piedalīties, ja līdzi uzaiciniet vēl kādu pāri vai pārus no sava radu, draugu, darba biedru vai paziņu loka, jo šis nav izklaides un tikai laba laika pavadīšanas pasākums, bet vispirms ģimenei draudzīgas evaņģelizācijas ievadpasākums, kuram sekos vietējās pilsētas/draudzes koordinatora un/vai draudzes mācītāja organizēti pēctēcīgi pasākumi.
Par pasākuma saturiskiem jautājumiem varat konsultēties pie Adventistu draudžu mācītājiem un viņu sievām, no kuriem vairākums piedalījās tikai mācītāju pāriem organizētā pasākumā šā gada martā. 

Kāpēc tieši lielajās pilsētās?
Mūsu kungs Jēzus savas zemes dzīves laikā daudz laika pavadīja pilsētās. Raksti liecina, ka Viņš mīlēja Jeruzālemi, pat par to raudāja. Arī apustuļa Pāvila evaņģeliskā stratēģija iesniedzās tā laika lielakajās pilsētā - Korintā, Romā, Antioķijā, Efezā un citviet.
Jau divdesmitais gadsimts iezīmējās ar cilvēku pārvietošanos uz pilsētām, tādējādi paplašinot un apdzīvojot jau tā lielākās pasaules pilsētas. Socioloģiskie dati liecina, ka 2007. gadā puse no pasaules iedzīvotājiem dzīvoja pilsētās.
Pēc pēdējiem tautas skaitīšanas datiem Latvijā, statistika ziņo, ka arī mūsu zemē ir šī tendence - pārcelties uz dzīvi tur, kur ir darbs un izglītības iespējas.
Loģiski secinot, mums jāuzrunā cilvēki tur, kur viņi dzīvo un jāuzrunā par konkrētām viņu vajadzībām. 

Laulība kā ģimenes institūcija Latvijā
Atverot dažādus ziņu portālus, nevienam vairs nav pārsteigums, ka Latvija izceļas negatīvā nozīmē ar šķirto laulību skaitu gan Eiropas, gan pasaules līmenī.
Kopš pagājušā gadā piedāvātās iespējas bezstrīdu laulības šķiršanai pie notāriem, laulību šķiršanu skaits turpina noturēties stabilā augstumā.1 Latvijas zvērīnāto notāru padome atzīst, ka parādās īstenība, cik daudz pāru ģimenes saites saglabājuši tikai formālā līmenī, pie kam biežāk šķiras pāri ar ilgu laulības stāžu. Šī gada sešos mēnešos vien ir ierosinātas 3174 laulību šķiršanas lietas.
Kā Jūs domājat, vai mazajai Latvijai nav tā kā par daudz lieli šie statistikas dati? Aiz katra cipara ir dzīvi, īsti cilvēki, kuri dzīvo un strādā mums blakus. Katra šķiršanās, lai cik tā neliktos formāla, sevī nes līdzi dažāda veida pārdživojumus un sekas, īpaši bērnu dzīvēs tās atstāj emocionālas un psiholoģiskas negācijas pat uz mūžu.
Domāju, ka katram, kurš lasa šīs rindas ir pazīstams kāds pāris, kuri domā par šķiršanos kā vienīgo izeju vai kuri jau to ir izdarījuši vai varbūt Jūs pats vai pati esat jau spēruši šo soli, tad Jūs vislabāk saprotat reālās dzīves peripētijas.
Lūdzu nepārprotiet, ieplānotie pasākumi pāriem nav tiem, kuri vēlas šķirties, tieši pretēji tie ir veltīti attiecību bagātināšanai, labākai sapratnei un iespējai savu vistuvāko cilvēku novērtēt kā īpašu iespēju gan pilnveidot sevi kā personību, gan panākties solīti pretim, lai kopējā dzīve būtu arvien skaistāks un vērtīgāks piedzīvojums ar Dievu.
Ģimenes kalpošanas nodaļas komandas vārdā pateicamies visiem, kuri atbalsta šo projektu gan personīgi piedaloties, gan ielūdzot dalībniekus, gan aizlūdzot, gan piedāvājot resursus.
“Jūs esat pasaules gaišums; pilsētas, kas stāv kalna galā, nevar būt apslēpta.” (Mateja evaņģelijs 5:14)
Uz drīzu tikšanos Latvijas pilsētās šajā rudenī!
Valda Reķe, Ģimenes kalpošana nodaļa

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

 
Blogger Templates